Het Team van Van der Toorn Advocaten in Roermond 

Het kantoor van Van der Toorn Advocaten vindt u het in centrum van Roermond, tegenover het gerechtsgebouw. Hier werken we met 2 advocaten aan uiteenlopende zaken. Wij worden hierbij ondersteund door een paralegal en onze secretaresse.

Onze advocaten hebben de volgende specialisaties en behandelen o.a. zaken op de volgende rechstgebieden: 

  • Rechtsbijstand in asielprocedures; 
  • Regulier vreemdelingenrecht alsook vreemdelingenbewaring; 
  • Echtscheidingen, alimentatie en overige zaken aangaande het Personen- en Familierecht;
  • Rechtsbijstand in zaken betreffende de Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang; 
  • Strafzaken; 
  • Rechtsbijstand in civiele procedures, o.a. in een dagvaardingsprocedure. 

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:
a. Karin van Tulden staat geregistreerd op het Personen- en Familirecht;
b. Arie van der Toorn staat geregistreerd op het strafrecht;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wij stellen ons team graag aan u voor! 

 

Mevrouw mr. K.P.E. (Karin) van Tulden (1985)
Beëdiging: 2008

Karin studeerde aan de Universiteit Maastricht, Nederlands recht met als afstudeerrichting privaatrecht. Zij heeft na haar studie enige tijd gewerkt als juridisch medewerkster bij Jurafoon te Maastricht. Sinds januari 2008 is zij als advocate bij ons kantoor werkzaam. Zij heeft zich gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring. Ook heeft zij zich gespecialiseerd op het terrein van het Personen- en familierecht, strafrecht en behandelt zij zaken in het kader van de Wet verplichte GGZ, Wet Zorg en Dwang en de Wet forensische zorg. 

Karin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en familierecht. 

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Email: karin@vandertoornadvocaten.nl

mr.drs. A. (Arie) van der Toorn (1953)
Beëdiging: 1997

Arie was allround politieman bij de gemeente politie ’s-Gravenhage en volgde vervolgens de officiersopleiding van de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn. Hij studeerde Nederlands recht in het bijzonder strafrecht en criminologie. Hij is als waarnemend korpschef werkzaam geweest bij de gemeentepolitie Goes en daarna o.a. als recherchechef bij de gemeentepolitie Eindhoven, later de regiopolitie Brabant Zuid Oost. Arie is gedurende een stageperiode van 2 jaar werkzaam geweest bij de rechtbank Roermond en heeft zich in 1997 als zelfstandig advocaat in Roermond gevestigd. Hij volgde na zijn vestiging de specialisatieopleiding strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten alsook specialistische opleidingen op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging asieladvocaten en –juristen Nederland. Tevens behandelt hij ook zaken in het kader van de Wet verplichte GGZ, de Wet zorg en dwang en de Wet Forensische zorg. 

Arie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:                                                                                                       

Strafrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Email: arie@vandertoornadvocaten.nl

mevrouw G.E.L.M. (Glenda) Cohen
Beëdiging:

Eind 2015 is Glenda Cohen bij ons kantoor komen werken. Zij is als secretaresse verantwoordelijk voor de financiële administratie en de secretariële ondersteuning van het advocatenkantoor. 

Email: secretariaat@vandertoornadvocaten.nl