Vragenservice

U kunt ons een juridische vraag voorleggen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een antwoord.

Hoewel wij onze best doen uw vraag zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden zijn wij niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige adviezen op grond van te beperkte informatieverstrekking. De vrijblijvende aard van deze vragenservice brengt met zich mee dat er geen ruimte is voor een uitgebreid en diepgaand onderzoek.

Op vragen gesteld via de vragenservice zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door het klikken op “versturen” accepteert u het bovenstaande en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden.