Klachten over uw advocaat 

Van der Toorn Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval is het belangrijk om te weten wat u kunt doen, er zijn verschillende mogelijkheden. 

Bespreek uw probleem met uw advocaat

Heeft u een klacht over één van onze advocaten, bespreek deze dan eerst met de betreffende advocaat, ook als het om de nota gaat. Misschien vindt u het lastig om een dergelijk gesprek aan te gaan, maar het uitpraten van het probleem werkt vaak verhelderend zowel voor u als voor de advocaat. Wij willen natuurlijk zo goed mogelijk proberen om u bij te staan en eventuele problemen en klachten weg te nemen. 

Klacht indienen bij het kantoor 

Als u een probleem heeft met uw advocaat en het uitpraten helpt niet, dan kunt u een klacht indienen bij ons kantoor. De klacht wordt dan behandeld volgens de interne kantoorklachtenregeling. Als u meer informatie wilt over de interne kantoorklachtenregeling kijk dan onder het kopje 'interne kantoorklachtenregeling'. 

 

Klacht indienen bij de deken

Als u er met de betreffende advocaat en ons kantoor niet uitkomt, dan kunt u met uw klacht naar de Deken van de Orde van Advocaten Limburg. De deken is een advocaat die toezicht houdt op alle advocaten in ons arrondissement (regio). De deken bekijkt de mogelijkheden om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling. 

De deken volgt de leidraad dekenale klachtbehandeling. Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Aan het eind van het onderzoek kan de deken u en de advocaat laten weten wat hij van de klacht vindt. De deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht. Kijk voor meer informatie op www.advocatenorde-limburg.nl. 

Tuchtrechter 

Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De behandeling van uw klacht eindigt dus niet als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Houdt u er wel rekening mee dat u dan € 50,- griffirecht moet betalen. 

De Raad van Discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat. 

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Raad van Discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep bij het Hof van Discipline in 's-Hertogenbosch. De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de Raad van Discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast.